ศบศ. เห็นชอบเพิ่มเงินบัตรคนจน 500 บาท 3 เดือน อย่าลืมไปเช็ก

ศบศ. เห็นชอบเพิ่มเงินบัตรคนจน 500 บาท 3 เดือน อย่าลืมไปเช็ก

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ นางสาวกาญจนา ตั้งปกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง แถลงผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบศ. โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ และเพิ่มกำลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไป ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง โดยแบ่งเป็น 2 โครงการ ได้แก่

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน 500 บาท/คน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ต.ค. ถึง ธ.ค. 2563 มีผู้ถือสิทธิ์จำนวน 14 ล้าน

โครงการคนละครึ่ง

ภาครัฐจะร่วมจ่าย (Co-pay) เน้นช่วยเหลือประชาชนในระดับฐานราก ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 ล้านคน โดยจะเปิดลงทะเบียนช่วงกลางเดือน ต.ค. ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้จ่ายตั้งแต่สิ้นเดือน ต.ค. ถึง ธ.ค. ไม่เกินคนละ 3000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย หาบเร่ แผงลอย ที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือร้านสะดวกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์

โดยในช่วงท้าย โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า จะมีการเร่งรัดนำผลการประชุมวันนี้เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ทันภายในสัปดาห์หน้า เพื่อให้การดูแลพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วต่อไป

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ