ชัดเจนแล้ว สาเหตุที่ผู้ถือบัตรคนจน ไม่ได้เงิน 3 พัน คนละครึ่ง

ชัดเจนแล้ว สาเหตุที่ผู้ถือบัตรคนจน ไม่ได้เงิน 3 พัน คนละครึ่ง

วันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงการคนละครึ่ง ในการแจกเงิน 3000 บาท ให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการช่วยประชาชนออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่ง และรัฐจ่ายให้อีกครึ่งหนึ่ง รวมถึงอนุมัติการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อ รวมทั้งให้ผู้ค้ารายย่อย พ่อค้าแม่ค้าขายปลีก มีเงินต่อยอดและเกิดระบบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ รวมจำนวน 24 ล้านคน วงเงิน 5.1 หมื่นล้านบาท

เปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งวันไหน มีเงื่อนไขอย่างไร ?

สำหรับร้านค้า วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เปิดให้ร้านค้าลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com เงื่อนไข คือ ต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย ประเภทของกิน-ของใช้ เช่น ร้านอาหารในตลาด ร้านโชห่วย หรือ ร้านธงฟ้า ส่วนร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล เช่น ร้านสะดวกซื้อ รัฐบาลจะไม่เปิดให้เข้าร่วมโครงการ โดยร้านค้าที่ลงทะเบียนต้องโหลดแอปพลิเคชัน ถุงเงิน

สำหรับประชาชนทั่วไป วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00-23.00 น. เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่าน www.คนละครึ่ง.com จำนวน 10 ล้านคน หากวันแรกไม่เต็ม จะเปิดรับวันต่อ ๆ ไปจนเต็มตามจำนวนที่กำหนด เงื่อนไข คือ ผู้ลงทะเบียนต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และต้องไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สาเหตุที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ได้

รัฐบาลเล็งเห็นถึงความลำบากในการลงทะเบียนและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้ถือบัตรคนจน ที่ไม่สะดวกจองสิทธิ์รับเงินคนละครึ่ง ที่แจกสูงสุด 3000 บาท จึงให้ความช่วยเหลือแยกออกมา โดยไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างเต็มที่ และเมื่อได้รับความช่วยเหลือในส่วนนี้แล้ว จึงไม่สามารถร่วมลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งได้อีก

เรียบเรียง dailyliveexpress

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ