เช็กวันเงินเข้า หลัง บัตรคนจน เพิ่มวงเงิน 500

เช็กวันเงินเข้า หลัง บัตรคนจน เพิ่มวงเงิน 500

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลาง ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ได้โอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว จำนวน 200 และ 300 บาทก่อน ส่วนเงินที่โอนเพิ่มจำนวน 500 บาทนั้น จะสามารถโอนเข้าได้ภายในวันที่ 15 ตุลาคม เนื่องจากเป็นเงินที่ต้องใช้จาก พรก.เงินกู้ 4 แสนล้านบาท จึงติดขั้นตอนไม่สามารถโอนเงินเพิ่มจำนวน 500 บาทได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม นี้

สำหรับกำหนดการโอนเงิน บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีดังนี้

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โอนเงินเข้าบัตรรูดสินค้าจำนวน 200 และ 300 บาท

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โอนเงินเข้าบัตรรูดสินค้าเพิ่มจำนวน 500 บาท

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 โอนเงินเข้าบัตรรูดสินค้ารวม 700/800 บาท

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 โอนเงินเข้าบัตรรูดสินค้ารวม 700/800 บาท

ผู้ถือบัตรคนจน ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 3 เดือน ประกอบด้วย

กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30000 บาทต่อปี ปกติได้รับ 300 บาทต่อเดือน จะได้เพิ่มมาเป็น 800 บาทต่อเดือน

กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30000 บาท แต่ไม่เกิน 100000 บาทต่อปี ปกติได้รับ 200 บาทต่อเดือน จะได้เพิ่มมาเป็น 700 บาทต่อเดือน

เรียบเรียง dailyliveexpress

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ