ในหลวง-พระราชินี ทรงเยี่ยมราษฎร มรภ.สกลนคร

ในหลวง-พระราชินี ทรงเยี่ยมราษฎร มรภ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ณ ลานหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร ภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559-2560 โดยมีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นจำนวนมาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ