เปิดรายชื่อ 7 จังหวัด ปีนี้เตรียมตัวรับอากาศเย็นสุด

เปิดรายชื่อ 7 จังหวัด ปีนี้เตรียมตัวรับอากาศเย็นสุด

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย วันที่ 22 ต.ค.63 ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดฤดูหนาวนี้ 21 องศาเซลเซียส โดยพยากรณ์อากาศได้ระบุว่า ช่วงเวลาที่อากาศจะหนาวเย็นที่สุด กลางเดือน ธ.ค.63 ถึง ปลาย ม.ค.64

พยากรณ์อากาศยังได้ระบุว่า จังหวัดที่หนาวเย็นที่สุด มีอยู่ 7 จังหวัด ซึ่งประชาชนควรเตรียมพร้อม โดย 7 จังหวัดที่ต้องเตรียมพร้อมรับอากาศเย็น คือ

น่าน

พะเยา

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน

สกลนคร

นครพนม

เลย

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ