เช็กวันเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน พ.ย. 63 ได้เยอะมาก

เช็กวันเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน พ.ย. 63 ได้เยอะมาก

เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์แจ้งข่าวแก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติเพิ่มวงเงินพิเศษให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 14 ล้านคนทั่วประเทศ เดือนละ 500 บาท จำนวน 3 เดือน (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 ) โดยในเดือน พฤศจิกายน 2563 นี้ จะเติมเงิน 500 บาทให้ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินปกติที่ได้รับทุกเดือนอยู่แล้ว ก็จะได้เป็นคนละ 700 ถึง 800 บาท (ตามเกณฑ์รายได้) สำหรับใช้รูดซื้อสินค้าตลอดเดือน พฤศจิกายน 2563 รวมเป็น 5 สิทธิที่ผู้ถือบัตรใช้ได้โดยประกอบไปด้วยดังนี้

1.ซื้อสินค้า 700 ถึง 800 บาท (ตามเกณฑ์รายได้)

2.ค่าเดินทางรถสาธารณะ (รถ บขส., รถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า, รถ MRT 500 บาท

3.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (รอบ 3 เดือน)

4.เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน แต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้จ่ายเองทั้งหมด

5.เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ให้ใช้น้ำประปาในวงเงิน 100 บาท ต่อ ครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินผู้ถือบัตร จะต้องเป็นผู้จ่ายเองทั้งหมด <pทั้งนี้การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สำหรับผู้ที่สนใจยังคงไม่มีกำหนดที่จะเปิดรับแต่อย่างใด

ข้อมูลจาก เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ